Šeimos ir vaiko gerovės skyrius:

  • teikia specialiąsias socialines paslaugas siekiant grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą;
  • teikia reikalingas paslaugas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros ir sudaro sąlygas jiems savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą;
  • teikia socialinę, psichologinę pagalbą asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų ir jų šeimoms, artimiesiems;

Eil. nr Vardas, pavardė Seniūnija Tel. nr.
1. Audronė Jurkevičienė Obelių +370 611 45204
2. Regina Medikienė Pandėlio +370 612 56896
3. Jolanta Jurevičiūtė Pandėlio +370 613 41381
4. Vilma Masalienė Juodupės +370 686 16125
5. Gintarę Čeičytę pavaduoja Žana Čiočienė Juodupės +370 616 02284
6. Indrė Lukšienė Panemunėlio, Kamajų +370 620 27562
7. Zita Dainienė Kriaunų sen., Obelių sen +370 618 60127
8. Eveliną Viplentienę pavaduoja Inga Streikutė Rokiškio m. +370 615 12747
9. Sigita Veiverienė Rokiškio m., Rokiškio km. +370 686 93940
10. Jurgita Jasiūnienė Rokiškio m., Rokiškio km. +370 636 79138
11. Konstanciją Kviliūnaitę pavaduoja Jolita Zaveckienė Rokiškio m. +370 694 99258
12. Jolanta Ivanova socialinė darbuotoja darbui su šeima +370 664 71285
13. Simona Bieliūnienė atvejo vadybininkė +370 612 49523
14. Aušra Kulienė atvejo vadybininkė +370 631 31411
15. Asta Kilienė atvejo vadybininkė +370 677 65990
16. Danguolė Balužienė atvejo vadybininkė +370 656 68704
17. Inga Kurklietienė atvejo vadybininkė +370 617 51165
18. Jolanta Kadakauskaitė atvejo vadybininkė +370 682 77875
Skip to content