Krizių centras

Krizių centro veikla – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų  (asmens higienos, bitinių ir kt. ) suteikimas asmenims, jei jie dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis gyvenama vieta, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Krizių centre paslaugos teikiamos:

  • Socialinę riziką patiriančios šeimos, turinčioms vaikų
  • Vaikams, kuriems pagal LR vaiko teisių pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra;
  • Besilaukiančioms moterims
  • Vienišiems tėvams ir jų vaikams;
  • Nepilnametėms besilaukiančioms merginoms ar nepilnametėms motinoms.

 

Krizių centras, siekdamas įgyvendinti jam nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

  • Teikia bendrąsias socialines paslaugas
  • Teikia specialiąsias socialines paslaugas
  • Organizuoja prevencines priemones įstaigos veiklos srityje, siekiant užkirsti kelią kilti asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms.

 

Socialinės priežiūros paslaugos organizuojamos ir teikiamos 24 val. per parą.

Socialinių paslaugų poreikis nustatomas, socialinės paslaugos skiriamos, teikiamos ir mokėjimo už jas tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktais.

Apgyvendinimas krizių centre skiriamas, vadovaujantis savivaldybės administracijos priimtu sprendimu dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo (SP-9 forma patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro)

Dokumentai, reikalingi norint gauti paslaugas krizių centre:
• prašymas (rašomas krizių centre)
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
• pažymą apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio;
• išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) su sveikatos priežiūros specialisto išvada, kad gali gauti paslaugas Krizių centre;
• kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugos reikalingumą.

Į krizių centrą nepriimami asmenys:
• kuriems būtinas stacionarus gydymas;
• turintys proto negalią;
• kuriems reikalinga būtinoji psichiatro pagalba;
• sergantys aktyvia tuberkulioze;
• lytiškai plintančiomis ligomis;
• sergantys AIDS;
• sergantys kitomis ūminėmis infekcinėmis ligomis.

Agresyvūs asmenys, neblaivūs asmenys

Asmenys priklausantys nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ir kt.;

 

 

 

Skip to content