Palydėjimo paslauga jaunuoliams

PALYDĖJIMO PASLAUGA JAUNUOLIAMS

Iš globos įstaigų išėjusiems, socialinę riziką patiriantiems ar gyvenantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose jaunuoliams teikiama palydėjimo paslauga, kuri skirta padėti prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti jų integraciją į bendruomenę.

Paslaugos gavėjai – sulaukę pilnametystės asmenys, kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Paslauga teikiama, iki paslaugos gavėjui sukaks 24 metai.

Paslaugos teikimo vieta: Obelių socialinių paslaugų namai, Mokyklos g. 9, Obeliai.

Teikiamos paslaugos: bendravimas, psichologinės pagalbos organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, perkant reikalingas prekes, paslaugas ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.), socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, darbo įgūdžių ugdymas, kitos paslaugos.

Pagalba teikiama nuo 1 iki 10 val. per savaitę. Paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, psichologas, slaugytoja.

Skip to content