Naudingos Nuorodos

Respublikos įstaigos ir organizacijos

Rokiškio rajono savivaldybė – http://www.rokiskis.lt/

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://rsveikata.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – http://www.socmin.lt/

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM – http://www.jrd.lt/

Socialinės paslaugų priežiūros departamentas prie SADM – http://www.sppd.lt/

Sveikatos apsaugos ministerija – http://www.sam.lt/

Švietimo ir mokslo ministerija – http://www.smm.lt/

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – http://www.vaikoteises.lt/lt/

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – http://www.sppc.lt/

Vaiko raidos centras – http://www.raida.lt/

Vaiko raidos centras – http://www.upc.smm.lt

Vaikų teisių apsaugos kontrolierius – http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai

Vaikų linija – http://www.vaikulinija.lt/

Švietimo valdymo informacinė sistema – AIKOS

Kitos naudingos nuorodos:

Skip to content