Vizija

Socialinių paslaugų namai – visapusiškai saugi visiems nariams, turinti modernėjančias komunikacijas šeimynose, ekonomiškai ir planingai panaudojanti lėšas, kurianti šeimos modelį, išlaikanti tolimesnius ryšius, organizuojanti socialinių paslaugų teikimo procesą žmogaus būdo suderinamumo principu.

Misija

Socialinių paslaugų namai – tai našlaičių ir likusių be tėvų globos vaikų įstaiga, užtikrinanti saugią aplinką, tinkamą socializaciją ir siekianti visapusiško vaiko asmenybės ugdymo.

Tikslai

  1. Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globa (rūpybą) be tėvų globos (rūpybos) lukusiems vaikams. Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai bendruomeniniuose vaikų ganmuose apgyvendintam vaikui (toliau – vaikui) globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtu saugiai augti, vystytis ir tobulėti, bei parengi jį savarankiškam gyvenimui.
  2. Teikti socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusiems asmenims, šeimoms;
  3. Teikti dienos trumpalaikės priežiūros paslaugams vaikams, įskaitant ir neįgalius vaikus.
Skip to content