Istorija

Obelių mokykla – internatas (dabar – Obelių socialinių paslaugų namai) – kūrėsi 1959 metų vasarą. Buvo renkami mokytojai, auklėtojai ir kitas personalas. „Žaliojoje“ mokykloje posėdžiavo komisija – priėmė vaikus į naujai atidaromą mokyklą – internatą. Buvo komplektuojamos pirmosios keturios pradžios mokyklos klasės, kurios buvo prijungtos prie vidurinės mokyklos. Tada visa vidurinė, mokykla buvo pavadinta Obelių vidurine mokykla – internatas. Mokyklai – internatui  vadovavo Obelių vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Tidikis. Pirmasis Obelių mokyklos – internato mokytojų kolektyvas buvo nedidelis – tik 14 mokytojų. Daugiausiai vaikų buvo iš Obelių apylinkių ar bent iš Rokiškio rajono. Našlaičių tuo metu buvo vienas kitas.
Obelių mokykla – internatas savo pastato neturėjo, todėl buvo įsikūręs net aštuoniuose pastatuose. Nors mokinių buvo nedaug, apie 120, jiems teko vienuose pastatuose mokytis, kituose – gyventi, trečiuose – valgyti. Mokykla buvo – dvejuose mediniuose namuose prie „žaliosios“ mokyklos, dirbusios tuo metu dviem pamainom.
Direktoriaujant Rimantui Tidikiui pradėtas statyti naujas (dabartinis) Obelių mokyklos – internato pastatas.
 • 1962 – 1965 metais Obelių mokyklai – internatui vadovavo direktorius Juozas Augulis. Jo vadovavimo metu Obelių mokykla – internatas atsiskyrė nuo vidurinės mokyklos.
 • 1964 m. sausio mėnesį buvo persikelta gyventi ir mokytis į naująjį (dabartinį) pastatą.
 • 1965 – 1967 metais,  Obelių mokyklai – internatui vadovavo direktorius  Česlovas Aidukas.
 • Obelių mokykla – internatas jau vadinosi Obelių vidurine mokykla – internatu. Reikėjo daugiau mokytojų ir auklėtojų, nes išaugo mokinių skaičius iki 350. Iš viso Obelių mokykloje – internate dirbo 87 darbuotojai. Mokinai mokėsi ne tik klasėse, bet ir kabinetuose. Buvo gražinama mokyklos aplinka: teritorija apsodinama medeliais, pasodintas sodas.
 • 1967 – 1969 metais Obelių mokyklai – internatui vadovavo direktorė Marytė Krivickienė.
 • 1969 – 1971 metais Obelių mokyklai – internatui vadovavo direktorius Aleksandras Rakauskas. Mokinių jau 400.
 • 1971 – 1975 m. mokyklai – internatui vadovauja Vytautas Vyšniauskas.
 • 1975 – 1980 metais mokyklai – internatui vadovavo direktorius Kostas Kubilius.
 • 1978 – 1979 metais Obelių aštuonmetė mokykla – internatas perorganizuojamas į Obelių aštuonmetę mokyklą – internatą našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams. Į internatą atvyko naujų mokinių iš visos Lietuvos. Padidėjo ir mokytojų kolektyvas. Aštuoniose klasėse mokėsi 239 mokiniai.
 • 1980 – 2003 metais vadovauja direktorius Romas Kundelis. R. Kundelis iš visų direktorių vadovavo ilgiausiai – 22 metus. Direktoriaus R. Kundelio vadovavimo laikais šie namai pasidarė jaukesni ir gražesni. Pastatyti garažai, ūkinis pastatas, sandėliai, vandentiekio bokštas, rekonstruotos šildymo krosnys, teritorija apsodinta eglutėmis, Pasirūpinta poilsiaviete prie gražaus Zalvės ežero.
 • 1990 metais, įstaiga pervardinta Obelių vaikų pensionatu, sudarytos vaikų šeimynos ir pavadintos auklėtojų vardais.
 • 1993 – 1994 metais Obelių vaikų pensionatas pervardinamas į Obelių vaikų globos namus. Obelių vaikų globos namai tampa pavaldūs Panevėžio apskrities viršininko administracijos socialinių reikalų ir priežiūros skyriui.
 • Nuo 2003 – 2011 metais Obelių vaikų globos namams vadovauja direktorius Valdas Nauburaitis. Gyvena 104 vaikai, dirba 40 pedagogų.
 • Nuo 2011 m. vasario 11 d. Obelių vaikų globos namams vadovauja direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui ir ugdymui laikinai einanti direktorės pareigas Elona Adomavičienė
 • Nuo 2013 m. lapkričio 28 d. Obelių vaikų globos namams vadovauja direktorius Tadas Stakėnas.
 • Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Obelių vaikų globos namų pavadinimas keičiamas į Obelių socialinių paslaugų namus.
 • Nuo 2020 m. spalio 21d. Obelių socialinių paslaugų namams vadovauja direktorė Elona Adomavičienė.
 • Šiuo metu vaikai gyvena keturiuose bendruomeniniuose namuose, veikia krizių centras.
Džiaugiamės Obelių vaikų globos namų vaikais, kurie toliau mokosi universitetuose, kolegijose, sąžiningai, gerai dirba. Žymiausi mūsų vaikai: aštuonias klases Obelių mokykloje – internate baigė rašytoja Vanda Juknaitė, režisieriais Antanu Markucku ir Robertu Šarknicku, kunigais – Eugenijum Troickiu, Vidmantu Bloškiu, Oskaru Volskiu, skulptoriai – broliai Andrius ir Gvidas Seibučiai.
Skip to content