Obelių mokykla – internatas (dabar – Obelių socialinių paslaugų namai) – kūrėsi 1959 metų vasarą. Buvo renkami mokytojai, auklėtojai ir kitas personalas. „Žaliojoje“ mokykloje posėdžiavo komisija – priėmė vaikus į naujai atidaromą mokyklą – internatą. Buvo komplektuojamos pirmosios keturios pradžios mokyklos klasės, kurios buvo prijungtos prie vidurinės mokyklos. Tada visa vidurinė, mokykla buvo pavadinta Obelių vidurine mokykla – internatas. Mokyklai – internatui  vadovavo Obelių vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Tidikis. Pirmasis Obelių mokyklos – internato mokytojų kolektyvas buvo nedidelis – tik 14 mokytojų. Daugiausiai vaikų buvo iš Obelių apylinkių ar bent iš Rokiškio rajono. Našlaičių tuo metu buvo vienas kitas.
Obelių mokykla – internatas savo pastato neturėjo, todėl buvo įsikūręs net aštuoniuose pastatuose. Nors mokinių buvo nedaug, apie 120, jiems teko vienuose pastatuose mokytis, kituose – gyventi, trečiuose – valgyti. Mokykla buvo – dvejuose mediniuose namuose prie „žaliosios“ mokyklos, dirbusios tuo metu dviem pamainom.
Direktoriaujant Rimantui Tidikiui pradėtas statyti naujas (dabartinis) Obelių mokyklos – internato pastatas.
 • 1962 – 1965 metais Obelių mokyklai – internatui vadovavo direktorius Juozas Augulis. Jo vadovavimo metu Obelių mokykla – internatas atsiskyrė nuo vidurinės mokyklos.
 • 1964 m. sausio mėnesį buvo persikelta gyventi ir mokytis į naująjį (dabartinį) pastatą.
 • 1965 – 1967 metais,  Obelių mokyklai – internatui vadovavo direktorius  Česlovas Aidukas.
 • Obelių mokykla – internatas jau vadinosi Obelių vidurine mokykla – internatu. Reikėjo daugiau mokytojų ir auklėtojų, nes išaugo mokinių skaičius iki 350. Iš viso Obelių mokykloje – internate dirbo 87 darbuotojai. Mokinai mokėsi ne tik klasėse, bet ir kabinetuose. Buvo gražinama mokyklos aplinka: teritorija apsodinama medeliais, pasodintas sodas.
 • 1967 – 1969 metais Obelių mokyklai – internatui vadovavo direktorė Marytė Krivickienė.
 • 1969 – 1971 metais Obelių mokyklai – internatui vadovavo direktorius Aleksandras Rakauskas. Mokinių jau 400.
 • 1971 – 1975 m. mokyklai – internatui vadovauja Vytautas Vyšniauskas.
 • 1975 – 1980 metais mokyklai – internatui vadovavo direktorius Kostas Kubilius.
 • 1978 – 1979 metais Obelių aštuonmetė mokykla – internatas perorganizuojamas į Obelių aštuonmetę mokyklą – internatą našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams. Į internatą atvyko naujų mokinių iš visos Lietuvos. Padidėjo ir mokytojų kolektyvas. Aštuoniose klasėse mokėsi 239 mokiniai.
 • 1980 – 2003 metais vadovauja direktorius Romas Kundelis. R. Kundelis iš visų direktorių vadovavo ilgiausiai – 22 metus. Direktoriaus R. Kundelio vadovavimo laikais šie namai pasidarė jaukesni ir gražesni. Pastatyti garažai, ūkinis pastatas, sandėliai, vandentiekio bokštas, rekonstruotos šildymo krosnys, teritorija apsodinta eglutėmis, Pasirūpinta poilsiaviete prie gražaus Zalvės ežero.
 • 1990 metais, įstaiga pervardinta Obelių vaikų pensionatu, sudarytos vaikų šeimynos ir pavadintos auklėtojų vardais.
 • 1993 – 1994 metais Obelių vaikų pensionatas pervardinamas į Obelių vaikų globos namus. Obelių vaikų globos namai tampa pavaldūs Panevėžio apskrities viršininko administracijos socialinių reikalų ir priežiūros skyriui.
 • Nuo 2003 – 2011 metais Obelių vaikų globos namams vadovauja direktorius Valdas Nauburaitis. Gyvena 104 vaikai, dirba 40 pedagogų.
 • Nuo 2011 m. vasario 11 d. Obelių vaikų globos namams vadovauja direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui ir ugdymui laikinai einanti direktorės pareigas Elona Adomavičienė
 • Nuo 2013 m. lapkričio 28 d. Obelių vaikų globos namams vadovauja direktorius Tadas Stakėnas.
 • Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Obelių vaikų globos namų pavadinimas keičiamas į Obelių socialinių paslaugų namus.
 • Nuo 2020 m. spalio 21d. Obelių socialinių paslaugų namams vadovauja direktorė Elona Adomavičienė.
 • Šiuo metu vaikai gyvena keturiuose bendruomeniniuose namuose, veikia krizių centras, vaikų dienos centras, globos centras šeimos ir vaiko gerovės skyrius ir kultūros padalinys.
Džiaugiamės Obelių vaikų globos namų vaikais, kurie toliau mokosi universitetuose, kolegijose, sąžiningai, gerai dirba. Žymiausi mūsų vaikai: aštuonias klases Obelių mokykloje – internate baigė rašytoja Vanda Juknaitė, režisieriais Antanu Markucku ir Robertu Šarknicku, kunigais – Eugenijum Troickiu, Vidmantu Bloškiu, Oskaru Volskiu, skulptoriai – broliai Andrius ir Gvidas Seibučiai.
Skip to content