Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

APGYVENDINIMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE

Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Paslaugos gavėjai: socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos.

Paslaugos teikimo vieta: Obelių socialinių paslaugų namai, Mokyklos g. 9, Obeliai.

Paslaugos teikimo trukmė – pagal poreikį.

Teikiamos paslaugos: apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, maisto gaminimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), kitos paslaugos.

Paslaugas teikia socialinis darbuotojas ir individualios priežiūros darbuotojai.

Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos), iš dalies padedami socialinio darbuotojo ar individualios priežiūros darbuotojų, patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, apsiperka, tvarko patalpas).

Skip to content