Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 
– Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
– Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

VŠĮ ROKIŠKIO PASPC STARTUOJA NAUJAS PROJEKTAS ,,ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO ĮDIEGIMAS VŠĮ ROKIŠKIO PASPC“

Projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija (Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos). Projektas finansuojamas pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“. Projekto metu bus įsigyta transporto priemonė šeimų lankymui namuose, kompiuteris ir kitos paslaugai teikti reikalingos medicininės priemonės, specialistai, dirbantys projekte, bus mokomi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Projekto sąmata – 80 625 eurai.

Tai nauja paslauga, kuria bus siekiama pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki vaikai sulauks 2-jų metų amžiaus. Šis projektas tai naujo slaugos modelio, didinančio žinojimu grįstus šeimos sprendimus, diegimas rajone. Specialistai, sėkmingai įgyvendinę šį projektą, taps šio modelio mokytojais.

Projekto tikslas  bei veiklos rezultatai tiesiogiai susiję su motinos ir vaiko geros savijautos užtikrinimu, siekiant skatinti jautrią ir atsakingą vaikų priežiūrą, mažinant nepageidaujamų atvejų skaičių, suteikiant tėvams mokymus apie vaikų vystymąsi.

Viena iš planuojamų veiklų – šeimos konsultanto, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio sukūrimas ir jo įdiegimas. Įdiegus šeimos konsultanto modelį, bendradarbiaujant su Obelių socialinių paslaugų namais, Rokiškio visuomenės sveikatos centru, NVO Mamų klubas bei Rokiškio socialinės paramos centru siekiama įtraukti jaunas mamas į partnerių organizuojamas veiklas, suteikti joms daugiau žinojimo ar saugumo besilaukiant kūdikio ir vėliau suteikti individualią pagalbą auginant vaikutį.

Skip to content