VYKDOMI PROJEKTAI

„ROKIŠKIO RAJONO BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA“

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Atsisiųsti [4.22 MB]

VŠĮ ROKIŠKIO PASPC STARTUOJA NAUJAS PROJEKTAS ,,ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO ĮDIEGIMAS VŠĮ ROKIŠKIO PASPC“

Projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija (Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos). Projektas finansuojamas pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“. Projekto metu bus įsigyta transporto priemonė šeimų lankymui namuose, kompiuteris ir kitos paslaugai teikti reikalingos medicininės priemonės, specialistai, dirbantys projekte, bus mokomi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Projekto sąmata – 80 625 eurai.

Tai nauja paslauga, kuria bus siekiama pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki vaikai sulauks 2-jų metų amžiaus. Šis projektas tai naujo slaugos modelio, didinančio žinojimu grįstus šeimos sprendimus, diegimas rajone. Specialistai, sėkmingai įgyvendinę šį projektą, taps šio modelio mokytojais.

Projekto tikslas  bei veiklos rezultatai tiesiogiai susiję su motinos ir vaiko geros savijautos užtikrinimu, siekiant skatinti jautrią ir atsakingą vaikų priežiūrą, mažinant nepageidaujamų atvejų skaičių, suteikiant tėvams mokymus apie vaikų vystymąsi.

Viena iš planuojamų veiklų – šeimos konsultanto, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio sukūrimas ir jo įdiegimas. Įdiegus šeimos konsultanto modelį, bendradarbiaujant su Obelių socialinių paslaugų namais, Rokiškio visuomenės sveikatos centru, NVO Mamų klubas bei Rokiškio socialinės paramos centru siekiama įtraukti jaunas mamas į partnerių organizuojamas veiklas, suteikti joms daugiau žinojimo ar saugumo besilaukiant kūdikio ir vėliau suteikti individualią pagalbą auginant vaikutį.

VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų Mobiliosios komandos darbą visose savivaldybėse.

Projekto tikslinės grupės: globos centrų darbuotojai, mobiliųjų komandų darbuotojai. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, parengti vaikams, globėjams, (rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų paslaugų metodinį pagrindą – metodinę programą, darbo įrankį, kuriuo vadovaujantis globos centro darbuotojai galėtų teikti kokybiškas ir užsienio gerąja patirtimi pagrįstas, šalies gyventojams pritaikytas socialines paslaugas, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatomi ne tik suplanuoti mokymai, tačiau ir mokymai, atsižvelgiant į veiklos stebėsenos ir kokybės kontrolės rezultatus, supervizijos. Projekto metu bus įgyvendinamas tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų veiklos kokybės stebėsena ir vertinimas. Projekte numatomas Mobiliųjų komandų darbuotojų įdarbinimas bei darbui reikalingų priemonių suteikimas, Mobiliųjų komandų narių kompetencijos tobulinimas – mokymai ir supervizijos bei Mobiliosios komandos veiklos kokybės stebėsena ir vertinimas.

„ROKIŠKIO RAJONO BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA“

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone NR. 08.11-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, Rokiškio rajono savivaldybės administracija su partneriais vykdo projektą „Rokiškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“.

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, įkuriant šeimai artimesnės aplinkos bendruomeninius vaikų globos namus (BVGN) ir dienos globos socialinių paslaugų įstaigas – vaikų dienos centrus (VDC).

Projekto lėšomis su projekto partneriu – Obelių socialinių paslaugų namai (buvę Obelių vaikų globos namai) bus įsigytas gyvenamasis namas Rokiškyje. Jame  atlikus remontą, bus nupirkti baldai ir įranga, reikalinga užtikrinti name gyvenančių gyventi 6-8 vaikų poreikius.  Naujasis BVGN bus pritaikytas neįgaliesiems. Įsigytas namas priklausys savivaldybės administracijai, o panaudos teise jį valdys Obelių socialinių paslaugų namai.

Projekto lėšomis plečiama trijų veikiančių VDC – Juodupėje, Pandėlyje ir Kriaunose veikla, investuojama į jų infrastruktūrą, perkami baldai, įranga. Taip pat bus steigiamas naujas dienos centras vaikams Pakriauniuose (Obelių sen.). Centrų plėtra sudarys sąlygas Rokiškio rajono šeimoms arčiau gyvenamosios vietos gauti dienos globos socialines paslaugas, kaimo vietovėse padidės dienos centrų lankytojų skaičius.

 

 

 

 

Skip to content