Obelių socialinių paslaugų namai – tai biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis teikti socialines paslaugas atitinkančias Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus.

Vaikų dienos centras

Globos centras

Krizių centras

Šeimos ir vaiko gerovės skyrius

Kultūros padalinys

Ilgalaikė socialinė globa

Trumpalaikė socialinė globa

Paslaugų kainos

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Socialinio darbo organizavimas seniūnijose

Mums svarbi Jūsų parama!

Kaip ir kiekvienais metais, iki gegužės 1d., galite skirti  iki 1,2% nuo savo sumokėto pajamų mokesčio Obelių socialinių paslaugų namams. Jūsų paramos dėka galėsime pagerinti globojamų vaikų,  Krizių centre gyvenančių šeimų gyvenimo sąlygas, pagražinti aplinką, suteikti daugiau laisvės kūrybai Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams, padėti šeimoms, globojančioms vaikus.
Informacija kaip galite skirti paramą sužinosite paspaudę:
KAIP SKIRTI PARAMĄ

Paslaugų namų veiklos tikslai:

  • Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą (rūpybą) be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams. Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai bendruomeniniuose vaikų namuose apgyvendinam vaikui (toliau – vaikui) globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtu saugiai augti, vystytis ir tobulėti, bei parengi jį savarankiškam gyvenimui;
  • Teikti socialinę pagalbą į krizinę patekusiems asmenims, šeimoms;
  • Teikti dienos trumpalaikės priežiūros paslaugas vaikams, įskaitant ir neįgalius vaikus;
  • Vykdyti Globos centro veiklą;
  • Vykdyti kultūrinę – meninę veiklą;
  • Puoselėti ir įgyvendinti regiono etninę kultūrą, mėgėjų, profesionalųjį ir kino meną, kitas meno rūšis ir formas, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius preikius;
  • Teikti klientams socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas;
  • Teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste;
  • Teikti klientams psichosocialinę pagalbą;
  • Teikti palydėjimo paslaugų jaunuoliams.
Skip to content