Dėmesio dėl Covid19 situacijos! Lankytojai Obelių socialinių paslaugų namuose nepriimami. Dėl informacijos darbo dienomis kreiptis tel.: 8-458-78-676, bet kuriuo metu tel.: 8-686-88-707
Daugiau informacijos: koronastop.lrv.lt

 

 

Mums svarbi Jūsų parama!

Kaip ir kiekvienais metais, iki gegužės 1d., galite skirti  iki 1,2% nuo savo sumokėto pajamų mokesčio Obelių socialinių paslaugų namams. Jūsų paramos dėka galėsime pagerinti globojamų vaikų,  Krizių centre gyvenančių šeimų gyvenimo sąlygas, pagražinti aplinką, suteikti daugiau laisvės kūrybai Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams, padėti šeimoms, globojančioms vaikus.
Informacija kaip galite skirti paramą sužinosite paspaudę:
KAIP SKIRTI PARAMĄ

Obelių socialinių paslaugų namai (toliau – Paslaugų namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis teikti socialinės paslaugas atitinkančias Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus.

Paslaugų namų veiklos tikslai:

  • Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globa (rūpybą) be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams. Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai bendruomeniniuose vaikų namuose apgyvendintam vaikui (toliau – vaikui) globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtu saugiai augti, vystytis ir tobulėti, bei parengi jį savarankiškam gyvenimui.
  • Teikti socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusiems asmenims, šeimoms;
  • Teikti dienos trumpalaikės priežiūros paslaugas vaikams, įskaitant ir neįgalius vaikus.
  • Vykdyti Globos centro veiklą.
  • Vykdyti kultūrinę – meninę veiklą
  • Puoselėti ir įgyvendinti regiono etninę kultūrą, mėgėjų, profesionalųjį ir kino meną, kitas meno rūšis ir formas, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius preikius. 

Skip to content